*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (Acute resiratory distress syndrome)

คณะผู้จัดทำ

วรรณา ศุภวชิรกุล
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่
ดาวน์โหลดเอกสาร:
Download this file (Acute resiratory distress syndrome.pdf)Acute resiratory distress syndrome.pdf[ ]695 kB2023-06-30 15:37