*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเด็กอาการหายใจลำบากเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงชนิด High Frequency Oscillator Ventilation

คณะผู้จัดทำ

ลดาวรรณ อุบล
งานการพยาบาลกุมาร
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่
 
ดาวน์โหลดเอกสาร:
Download this file (HFOV_compressed.pdf)High Frequency Oscillator Ventilation[ ]1070 kB2023-06-30 09:34