ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ศิริราช เข้าใช้งานโปรแกรม “Siriraj Drug List โฉมใหม่!” ที่อัปเดตข้อมูลรวดเร็วกว่า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

กรุณา

1. ตรวจสอบ Username >https://si-eservice.mahidol.ac.th/myaccount/search_user.aspx

2. ตั้ง password > https://si-eservice.mahidol.ac.th/myaccount/reset_password.aspx

คู่มือการใช้งาน Siriraj Drug List ใหม่ >> https://sites.google.com/mahidol.edu/siriraj-drug-list-pr/

 

** กำหนดยุติบริการ Siriraj Drug List เดิม! ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 **