รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน

    คนละ 4,500.00 บาท  (ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 7 เมษายน 2566)

  คนละ 5,000.00 บาท (ลงทะเบียนและชำระเงินภายหลังวันที่ 7 เมษายน - 25 เมษายน 2566)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน 

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก   

3. หมดเขตลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

4. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

5. ชำระค่าลงทะเบียน (ตาม Bill Payment ที่ได้รับทาง E-mail) 

6. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบเสร็จทาง E-mail