รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน    

ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงทะเบียน หลังจากวันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันครบกำหนดรับสมัคร ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ่านและทำความเข้าใจ)

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน  

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก 

 (เมื่อผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนที่กำหนดจะลงทะเบียนไม่ได้แล้ว)

3. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

4. เมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบชำระค่าลงทะเบียนเข้า E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในการออกใบเสร็จก่อนชำระค่าลงทะเบียน)

5. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบเสร็จเข้า E-mail ภายใน 3 วันทำการ