รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน 

    คนละ 4,000.00 บาท

บุคลากรภายนอก 29  คน

บุคลากรภายใน    21  คน

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ่านและทำความเข้าใจ)

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)

2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน  

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ  ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก 

 (เมื่อผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนที่กำหนดจะลงทะเบียนไม่ได้แล้ว)

3. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

4. เมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบชำระค่าลงทะเบียนเข้า E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในการออกใบเสร็จก่อนชำระค่าลงทะเบียน)

5. ชำระค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบเสร็จเข้า E-mail ภายใน 3 วันทำการ