งานประชุมวิชาการ

Controversial Issues in Head, Neck and Breast (Before Board Examination)


ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศีรษะ คอ และเต้านม ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์เฟลโลว์ และศัลยแพทย์ทั่วไป

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Controversial Issues in Head, Neck and Breast (Before Board Examination)

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

รูปแบบการประชุม แบบ ON-SITE

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม