ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  การเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference เพื่อสมัครเป็นสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
     ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

       เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่       

 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการ
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

    เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันที่ 17 มีนาคม 2567

    สำหรับผู้ลงทะเบียนล่าช้า หลังวันที่ 17 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เสียค่าใช้จ่าย ท่านละ 500 บาท                                                

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

3. การชำระเงิน สำหรับผู้ลงทะเบียนล่าช้า (กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน) 
    -หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) 

    -การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน และใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 3 วันทำการ หลังจากชำระเงิน