เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567


**โปรดสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Siriraj Conference ก่อนลงทะเบียนร่วมงานประชุม**


อัตราค่าลงทะเบียน 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 

     พยาธิแพทย์/อาจารย์แพทย์ 3,500 บาท

     แพทย์ประจำบ้าน/บุคลากรทางการแพทย์ 3,000 บาท

วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567 

     พยาธิแพทย์/อาจารย์แพทย์ 4,500 บาท

     แพทย์ประจำบ้าน/บุคลากรทางการแพทย์ 4,000 บาท


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (รูปแบบ On-site)