อัตราค่าลงทะเบียน


 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

* ปิดลงทะเบียนรับชมย้อนหลังได้ถึง  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   *
Video on demand สามารถรับชมย้อนหลังได้ 1 เดือน *

   

   ประชุมรูปแบบ  Video ondemand ย้อนหลัง

 

600 บาท

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม