สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณพรทิพย์ ลีรัตน์

สำนักงานสาขาวิชาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก

โทร. 02-419-7101 ถึง 2

E-mail : porntip.leerat@gmail.com

 


 


 

Facebook

Division of Neurology, Siriraj Hospital