รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

    คนละ 4,000.00 บาท

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน 

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ  ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก

3. หมดเขตลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนจนถึงวันที่ 27  กรกฎาคม 2566

4. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

5. ชำระค่าลงทะเบียน (ตาม Bill Payment ที่ได้รับทาง E-mail) 

6. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบเสร็จทาง E-mail