รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม)

    คนละ 18,000.00 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ่านและทำความเข้าใจ)

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน  

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ  ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก  

3. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

4. เมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบชำระค่าลงทะเบียนเข้า E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในการออกใบเสร็จก่อนชำระค่าลงทะเบียน)

5. ชำระค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 - 31 มกราคม  เกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)

6. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งใบเสร็จเข้า E-mail ภายใน 3 วันทำการ