รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 18

สำหรับคนที่ได้รับคัดเลือก Add LINE เข้ากลุ่มด้วยนะคะ