ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร 0-2419-7000 ต่อ 4332-3 โทรสาร : 0-2411-5031

E-mail : info.sirirajderm@gmail.com

Office ID Line : Sirirajdermatology

 

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วยได้ที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400

โทร. 0-2419-7380-1

Last update: 27/04/2021 06:13:11

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.