ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร 0-2419-7000 ต่อ 4332-3 โทรสาร : 0-2411-5031

E-mail : info.sirirajderm.gmail.com

ID Line : Sirirajdermatology

Last update: 09/07/2019 09:51:02

ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.