ข่าวและกิจกรรม

"ขอเชิญชวนบุคลากร...

"ขอเชิญชวนบุคลากร ภาควิชาตจวิทยา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในทุกรูปแบบ เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม “SI.DERM Innovation Contest 2021” ประจำปี 2564 

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

(กรุณาส่งหัวข้อเรื่องและผู้รับผิดชอบ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564) 

กรรมการตัดสินในเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศรางวัลในเดือน ธันวาคม 2564

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และใบสมัครได้ที่ QR code 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณรุ่งนภา ทองอยู่"

VDO ผลงานนวัตกรรม

Last update: 13/05/2021 01:51:07

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.