ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้น...

   โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2563

Siriraj Dermatology Annual Meeting & Interhospital Conference

หัวข้อ “Meet the Experts in Dermatology: Dermatology Up-to-date”

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

 


              ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเรียนเชิญแพทย์ผิวหนัง ศิษย์เก่าตจแพทย์ศิริราช และแพทย์ทั่วไป ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 

ลงทะเบียนได้ที่

 http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=782&menu=2

 

เนื่องด้วย ในปีนี้ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

        ** หากท่านใดต้องการไฟล์ในรูปแบบกระดาษ โปรดพิมพ์ระบุว่า "Yes" ในช่อง "ไฟล์รูปแบบกระดาษ" 

        ** หากท่านไม่ระบุ ให้ถือว่า ท่านประสงค์จะรับเป็นไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว ทางภาควิชาตจวิทยา ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ทุกกรณี ***

  

 **สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว **

หากประสงค์รับบัตรจอดรถเข้าร่วมงาน 

ฟรี 15 ท่าน เท่านั้น

โดยคลิกที่ลิงค์ >> ลงชื่อรับบัตรจอดรถฟรี

 ดาวน์โหลด >> วิธีการลงทะเบียนทางออนไลน์  

 ดาวน์โหลด >> หนังสือประชาสัมพันธ์ และไม่ถือเป็นวันลา

ดาวน์โหลด >> โปสเตอร์ประชุมวิชาการ

 

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ามาได้เรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

หลังจากนั้น ระบบจะตัดยอดเป็นลงทะเบียนหน้างาน ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 อาจจะยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

Last update: 25/10/2019 01:58:26

Download


: Up-to-date

ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.