(บุคลากรภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน) (บุคลากรภายในคณะฯ, GJ, SiPH และโรงพยาบาลร่วมสอน)

         

อัตราค่าลงทะเบียน
 

  อัตราค่าลงทะเบียน
  - แพทย์ 3,500
  - บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ 2,500
  - นศ.ปริญญาตรี นศ.ป.โท-เอก / Resident / Fellow 2,000
  - ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2,500
  - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ขยายระยะเวลาลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  สมัครเป็นสมาชิก Siriraj Conference
     ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก siriraj conference แล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          สมัครเป็นสมาชิก Siriraj Conference คลิกที่นี่          

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน (บุคลากรภายใน คลิกที่นี่)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

3. ชำระเงิน
    - หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
    - ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
    - กรณีแจ้งยกเลิกไม่เกิน 30 วันก่อนวันงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

4. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่