รางวัลและผลงาน

เทคนิคการฉีดยาโดยใช้ภาพอัลตราซาวนด์นำการฉีดฟีนอลเข้าแขนงประสาทสั่งการเพื่อรักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง

เทคนิคการฉีดยาโดยใช้ภาพอัลตราซาวนด์นำการฉีดฟีนอลเข้าแขนงประสาทสั่งการเพื่อรักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง  รศ. พญ.ธีรดา พลอยเพชร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู        กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น เด็กสมองพิการ ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังบาดเจ็บ การเกร็งเปรียบเสมือนเบรกที่คอยดึงต้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยขยับตัวได้ลำบาก รบกวนการเดิน การหยิบจับสิ่งของ หากเกร็งรุนแรงอาจทำให้ปวด อีกทั้งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ข้อยึดติด ผิวหนังบริเวณข้อพับติดเชื้อราจากการทำความสะอาดได้ยาก …