ศิริราชพิมุขสถาน

ศิริราชขยายตัวเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าที่อื่นๆในภูมิภาค ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยไม่เลือกว่า ยาก ดี มี จน สรรพวิชาการระดับแนวหน้า และภารกิจหลากหลายที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมเกิดขึ้นที่นี่มากมายอย่างต่อเนื่อง ศิริราชยิ่งเติบโตก็ยิ่งคับคั่งแออัดจนเกินพอดี พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในศิริราชต้องปิดตัวลงเพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ความหวังกลายเป็นความจริง
เมื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบพื้นที่ ๓๓ ไร่
บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
จากการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการ “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช”
จึงเกิดขึ้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลและอาคารวิจัยแห่งใหม่
พร้อมระบบบริหารจัดการแบบใหม่มีสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ถือเป็นปอดแห่งใหม่ของชาวศิริราชและชุมชนในละแวกนี้
ส่วนอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) อาคารรับ-ส่งสินค้าและโกดัง
ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ได้รับการปรับปรุงเป็น “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”
จึงนำประวัติอันยาวนานมารวมไว้ที่นี่เพื่อให้ผู้มาเยือนทราบ
ถึงความเป็นมาและความภาคภูมิใจ

ห้องนิทรรศการ

ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จัดแสดงประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้ด้วยวัตถุทรงคุณค่าหาดูได้ยากนำเสนอผสมผสาน กับการใช้เทคโนโลยีนำสมัย ดังนี้ ศิริสารประพาส ศิริราชขัตติยพิมานสถานพิมุขมงคลเขต โบราณราชศัสตรา คมนาคมบรรหาร ศิริราชบุราณปวัตติ์ สยามรัฐเวชศาสตร์ นิวาสศิรินาเวสนอกจากนั้น ภายนอกอาคารยังพบฐานป้อมพระราชวังหลัง ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี

ศิริสารประพาส

เป็นห้องบรรยายบอกเล่าเรื่องราวโดยรวมของพิพิธภัณฑ์

ผ่านวีดีทัศน์ตกแต่งบรรยากาศเหมือนห้องสมุด

เก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ที่นักศึกษาแพทย์เคยใช้นั่งเรียนในห้องบรรยาย

ศิริราชขัตติยพิมาน

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราชและะการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนา

สถานพิมุขมงคลเขต

ถ่ายทอดพระราชประวัติของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่องพระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องไซ่ฮั่น

โบราณราชศัสตรา

จัดแสดงศาสตราวุธหลากหลายชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่าที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับมอบจากราชสกุล "เสนีวงศ์" ซึ่งเป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

คมนาคมบรรหาร

ชมภาพยนตร์เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกิดบริเวณเเม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีกระเบนเจ้าพระยาตัวน้อยเป็นตัวดำเนินเริ่ือง ซึ่งจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวในอดีตพร้อมๆกัน 

ศิริราชบุราณปวัตติ์

นำเสนอประวัติศาสตร์การเรียนการสอนวิชาเเพทย์ จากจุดเริ่มต้นการพัฒนาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันผ่านสิ่งแสดงอันทรงคุณค่าทางการเเพทย์ 

สยามรัฐเวชศาสตร์

เวชศาสตร์เเห่งสยาม ความรู้ที่สั่งสมมาจากบรรพชน การทำความเข้าใจเเละเรียนรู้ร่างกายของคนโบราณ หลักการธรรมานามัยที่ปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดี ถ่ายทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนเป็นมรดกอันล้ำค่ามาถึงปัจจุบัน 

นิวาสศิรินาเวช

อาคารเก็บรักษาเรือโบราณขนาดมโหฬาร พร้อมทั้งนำเสนอแผนที่การขุดคลองลัด รวมถึงเรื่องราวของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนาทีตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนบางกอกน้อย 

ห้องนิทรรศการ

ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จัดแสดงประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้ด้วยวัตถุทรงคุณค่าหาดูได้ยากนำเสนอผสมผสาน กับการใช้เทคโนโลยีนำสมัย ดังนี้ ศิริสารประพาส ศิริราชขัตติยพิมานสถานพิมุขมงคลเขต โบราณราชศัสตรา คมนาคมบรรหาร ศิริราชบุราณปวัตติ์ สยามรัฐเวชศาสตร์ นิวาสศิรินาเวสนอกจากนั้น ภายนอกอาคารยังพบฐานป้อมพระราชวังหลัง ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี

การเดินทาง

รถประจำทาง :

57 , 81 , 146 , 149 และ 157

ทางเรือ :

เรือด่วนเจ้าพระยา  ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง,ท่าพระจันทร์-รถไฟ,ท่าช้าง-วังหลัง

MRT :

สถานีถนนอิสรภาพ โดยใช้ทางออกประตู 2