ชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา

Virtual Tour : พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช

Virtual Tour : พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

Virtual Tour : สิรินธรทันตพิพิธ

Virtual Tour : พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์