สถานที่แนะนำ/เครือข่าย

 • #สถานที่แนะนำ
 • ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์

  ห้องประชุมขนาดเล็ก No 2

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • หอสมุดศิริราช1l

  หอสมุดศิริราช มีประวัติอันยาวนานสืบย้อนไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เมื่อแรกสร้างตึกราชแพทยาลัย (ที่ตั้งตึก ๗๒ ปี ในปัจจุบัน) มีหลักฐานระบุว่า "ถัดไปมีตึกห้องสมุดอ่านหนังสืออยู่หลังหนึ่ง กว้าง ๒๐ ฟิศ ยาว ๘๐ ฟิศ สูง ๒๓ ฟิศ หลังคามุงกระเบื้องไทย ปูอิฐพื้นรอบตึก ใช้เป็นห้องสมุดสำหรับนิสิตแพทย์" ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ชั้นล่างของเรือนพระอาจวิทยาคม (ที่ตั้งตึกชัยนาทนเรทรานุสรณ์ ในปัจจุบัน) อาจารย์โรงเรียนราชแพทย์สมัยนั้น ห้องสมุดมีหนังสือตำรา วารสาร ราชกิจจานุเบกษา พ... Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2 Wang Lang Road, Bangkoknoi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของกรมศิลปากร ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมด้วยเครื่องประกอบและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น บัลลังก์บุษบก บัลลังก์กัญญา พายชนิดต่างๆ และเครื่องแต่งกายของเหล่าฝีพาย เป็นต้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. ปิดวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างชาติคนละ... No. 80/1, near to Bangkok Noi canal at the base of Arun Amarin bridge, Arun Amarin road, Bangkok Noi district, Bangkok.

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • ตลาดพรานนก

  ตลาดพรานนกเป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนพรานนกตัดกับถนนอิสรภาพ เป็นย่านการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่อดีต  สามารถจับจ่ายได้ทั้งของสดและของแห้ง นอกจากตลาดสดแล้ว ตลอดถนนบริเวณนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อหลายร้าน ทั้งร้านข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู เกี๊ยวน้ำบะหมี่หมูแดง กวยจั๊บ เป็ดย่าง และอีกมากมาย เปิดบริการตลอด 24ชั่วโมง Issaraphab road, Banchanglor sub-district, Bangkok Noi district, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

  เดิมเรียกว่า วัดบางว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยกเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ทรงให้ปฏิสังขรณ์ และได้พระราชทานนามว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” ภายในวัดมีงานศิลปกรรมน่าชมหลายอย่าง ได้แก่ ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำและจิตรกรรมฝาผนังในหอพระไตรปิฎก พระปรางค์ใหญ่ ตำหนักทองสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ จิตรกรรมฝาผนังและพระประธานเนื้อทองสำริดในพระอุโบสถ... Wat Rakhang Khositaram Woramahawihan, 250 Arun Amarin road, Siriraj sub-district , Bangkok Noi district, Bangkok

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

  วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง เป็นวัดพระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงใช้บริเวณวัดแห่งนี้เป็นลานประหารชีวิตเชลยพม่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณาราม" ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ พระอุโบสถ ซึ่งมี พระศาสดา หรือ หลวงพ่อศาสดา พระประธานพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนังที่งดงา... Soi Charan Sanitwong 32 Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง