ข่าวสารและโปรโมชั่นไฮไลท์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิริราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการบรรยายหลักสูตรการเรียนแพทย์และชีวิตนักศึกษาแพทย์ โดย รศ. ดร. พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และรศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ พัฒนาการทางการแพทย์และชุมชนบา...
อ่านต่อ
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2567
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 พิพิธภัณฑ์ศิริราช ต้อนรับคณะจากโรงเรียนกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2024) เข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ พัฒนาการทางการแพทย์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
อ่านต่อ
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช จัดกิจกรรมงาน"คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา" ประจำปี 2563-2566 "Siriraj The Grand Reunion"
วันที่ 20 มกราคม 2567 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช จัดกิจกรรมงาน"คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา" ประจำปี 2563-2566 Siriraj The Grand Reunion พิพิธภัณฑ์ศิริราชได้ร่วมออกบูธโดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนพิพิธภัณฑ์ศิริราช พร้อมรับของที่ระลึก อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวที มุมถ่ายรูป และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
อ่านต่อ
พิธีรับมอบประติมากรรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบประติมากรรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และประติมากรรมนูนต่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้รับมอบจากคุณประเวศ อิงคดาภา และ อาจารย์ไพเวช คนึงทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบประติมากรรมให้กับพลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิ...
อ่านต่อ