บริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพิพิธภัณฑ์ศิริราช
เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

สุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และสนับสนุนโครงการต่างๆ
ของทางพิพิธภัณฑ์ศิริราช

ช่องทางการบริจาค

กองทุน D002648 (พิพิธภัณฑ์ศิริราช)
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ศิริราช
เลขที่บัญชี 016-3-00049-3
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 638-2-09999-2
ชื่อบัญชี พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 085-2-32114-2
ชื่อบัญชี พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เลขที่บัญชี 901-7-00988-7
ชื่อบัญชี พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 020-0-24042-0
ชื่อบัญชี พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์บริการบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช และลูกค้า Precious Plus
เลขที่บัญชี 662-2-22152-2
ชื่อบัญชี พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุนอมรินทร์
เลขที่บัญชี 157-1-22555-1
ชื่อบัญชี แบงค์ชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรม
เลขที่บัญชี 265-2-61651-2

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

การขอรับใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม ชื่อ – นามสกุล
และที่อยู่มายังพิพิธภัณฑ์เพื่อออกใบเสร็จรับเงินภายในปีภาษี หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

สามารถส่งเอกสารได้ที่ : แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700