คลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ศิริราช

สมุดภาพต้นฉบับกายวิภาค
หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ครึ่งตัว
แผ่นโลหะทองเหลือง
กล่องที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
เฉลว
เบญจรงค์