พิพิธภัณฑ์ศิริราช...
การเดินทางและสถานที่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์ศิริราช

 • ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 • 02 419 2618
 • sirirajmuseum@gmail.com
 • วัน-เวลา ทำการ
  เวลา : 10:00-17:00 น. (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช)
  เวลา : 10.00-16.30 น. (พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน)
  ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 16:00 น.
  วันพุธ – จันทร์ เว้นวันอังคาร
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  การเดินทาง
  รถประจำทาง :

  57 , 81 , 146 , 149 และ 157

  ทางเรือ :

  เรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

  เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง,ท่ามหาราช - วังหลัง, ท่าช้าง-วังหลัง

  MRT :

  สถานีถนนอิสรภาพ โดยใช้ทางออกประตู 2

  แบบฟอร์มติดต่อ