วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง เป็นวัดพระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงใช้บริเวณวัดแห่งนี้เป็นลานประหารชีวิตเชลยพม่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณาราม" ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ พระอุโบสถ ซึ่งมี พระศาสดา หรือ หลวงพ่อศาสดา พระประธานพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์เขตบางกอกน้อย 

ที่ตั้ง :
ซอย จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช, บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 10700
รถประจำทาง :
42, 68, 79, 83, 103, 108, 146