วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เดิมเรียกว่า วัดบางว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยกเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ทรงให้ปฏิสังขรณ์ และได้พระราชทานนามว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” ภายในวัดมีงานศิลปกรรมน่าชมหลายอย่าง ได้แก่ ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำและจิตรกรรมฝาผนังในหอพระไตรปิฎก พระปรางค์ใหญ่ ตำหนักทองสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ จิตรกรรมฝาผนังและพระประธานเนื้อทองสำริดในพระอุโบสถ เป็นต้น

ที่ตั้ง :
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 107000
รถประจำทาง :
19, 57
ทางเรือ :
เรือข้ามฟาก จากท่าช้างไปยังท่าวัดระฆังได้