พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของกรมศิลปากร ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมด้วยเครื่องประกอบและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น บัลลังก์บุษบก บัลลังก์กัญญา พายชนิดต่างๆ และเครื่องแต่งกายของเหล่าฝีพาย เป็นต้น 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. ปิดวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่ต้องเสียค่าบริการ ค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพนิ่ง 100 บาท ต่อกล้อง 1 ตัว / การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 200 บาท ต่อกล้อง 1 ตัว 

ที่ตั้ง :
เลขที่ 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
รถประจำทาง :
เข้าซอยเล็กๆ เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ เข้าซอยอรุณอัมรินทร์ 24 ฝั่งที่ติดกับภัตตาคารเจ้าพระยา (ทางเข้าชุมชนวัดดุสิตาราม) เดินไปตามทางจะมีป้ายชี้บอกจนถึงพิพิธภัณฑสถาแห่งชาติเรือพระราชพิธี