พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าตั้งอยู่บริเวณวัดสุทธาวาส ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (สายธนบุรี) ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงขั้นตอนการทำข้าวเม่า เช่น ไม้กวนข้าวเม่า เครื่องมือชั่งตวงวัดหลายขนาด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อชุมชน บ้านข้าวเม่า 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ที่ตั้ง :
วัดสุทธาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
รถประจำทาง :
57, 108, 80, 171, 509
MRT :
สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีบางขุนนนท์ (จากนั้นนั่งรถสองแถวหรือนั่งรถจักรยนต์รับจ้างเข้ามาลงที่วัดสุทธาวาส)