• แชร์ :
  • วันที่ 28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    28 ธันวาคม 2566 - 28 ธันวาคม 2566
    กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

    วันที่ 28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าสักการะประติมากรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน