• แชร์ :
 • วันดินโลก

  1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมพาพันธ์ 2567
  กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก  

  "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" 

  ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.30 น. 

  ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานฃ


  รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  รับฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันดินโลก โดยคุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

  พิเศษสุด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเท่านั้น  รับของที่ระลึกสบู่สารสกัดว่านสาวหลง