• แชร์ :
  • ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2567

    24 มกราคม 2567


    วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 พิพิธภัณฑ์ศิริราช ต้อนรับคณะจากโรงเรียนกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2024) เข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ พัฒนาการทางการแพทย์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน