• แชร์ :
  • พิธีรับมอบประติมากรรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8

    19 มกราคม 2567


    เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบประติมากรรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และประติมากรรมนูนต่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้รับมอบจากคุณประเวศ อิงคดาภา และ อาจารย์ไพเวช คนึงทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบประติมากรรมให้กับพลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ร่วมด้วย ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ผศ.ดร.นพ.อดิศร รัตนโยธา ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ คุณวังชา ชุมทัพ และทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน