• แชร์ :
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

    24 มกราคม 2567


    วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิริราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการบรรยายหลักสูตรการเรียนแพทย์และชีวิตนักศึกษาแพทย์ โดย รศ. ดร. พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และรศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ พัฒนาการทางการแพทย์และชุมชนบางกอกน้อย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริรราชพิมุขสถาน