สถานที่แนะนำ/เครือข่าย

 • #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าตั้งอยู่บริเวณวัดสุทธาวาส ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (สายธนบุรี) ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงขั้นตอนการทำข้าวเม่า เช่น ไม้กวนข้าวเม่า เครื่องมือชั่งตวงวัดหลายขนาด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อชุมชน บ้านข้าวเม่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 709 Itsaraphap Rd, Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • สถานีรถไฟธนบุรี

  สถานีรถไฟธนบุรี หรือ สถานีรถไฟบางกอกน้อย เป็นเส้นทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันมีขบวนรถไฟสายใต้ เข้า-ออกสถานีรถไฟธนบุรี โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเส้นทางได้จากตารางการเดินรถไฟเข้า-ออกสถานีรถไฟธนบุรี Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 • ชุมชนบ้านบุ

  ชุมชนบ้านบุริมคลองบางกอกน้อย ตั้งอยู่ระหว่างวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) จนถึง “รั้วตัน” ติดกับโรงหัวรถจักรธนบุรี มีมรดกทางภูมิปัญญาสืบสานกันมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ คือ งานหัตถกรรมขันลงหิน หรือ ขันบุ ที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและสวยงาม ปัจจุบัน แหล่งการผลิตขันลงหินเหลือเพียงขันลงหินบ้านบุ เจียม แสงสัจจาและ บ้านบุคอลเลคชั่น ภายในชุมชนบ้านบุมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ ตลาดวัดทองและร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายยา “สงวนโอสถ” มีอายุเก่าแก่ถึง 75&... 133 soi Charan Sanit Wong 32 Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • ตลาดวังหลัง

  ตลาดวังหลัง แหล่งจับจ่ายสินค้าแฟชั่นหลากหลายชนิด ทั้งสินค้ามือหนึ่งและมือสอง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าในราคาต่างๆกัน รวมทั้งอาหารการกินและของฝาก นอกจากนั้นย่านนี้ยังเป็นที่รู้จักว่ามีร้านขายยาราคาถูกและร้านเสริมสวยหลายร้าน ทั้งบริเวณวังหลังพลาซ่า (ท่าน้ำพรานนก) เวิ้งต้นโพธิ์ เวิ้งประตูเขียว และตลาดเด็กแนว เป็นต้น ตลาดวังหลังมี ๒ เส้นทางให้เดินชมสินค้าร้านรวงต่างๆ ตลอดทั้งเส้นทาง คือ - ตรอกวังหลัง 1 คือตรอกที่ติดกับถนนพรานนกทอดยาวไปจนถึงว... Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • ตลาดรถไฟบางกอกน้อย

  ตลาดรถไฟ หรือ ตลาดหัวรถไฟ หรือตลาดศาลาน้ำร้อน เดิมตั้งอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เก่า) มีชาวไร่ชาวสวนจากจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจากไร่จากสวนมาวางขายบริเวณที่ว่างของสถานีรถไฟธนบุรี ต่อมาพื้นที่ตลาดขยายกว้างออกมาเรื่อยๆ การรถไฟฯ จึงได้สร้างตลาดแห่งใหม่ขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (ใหม่) ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดรถไฟย้ายไปขายของที่ตลาดใหม่ ชื่อว่า ตลาดรถไฟบางกอกน้อย Soi Nikhom Banphak Rotfai Thon Buri 5 , Sirirat , Bangkok Noi , Bangkok, 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 • พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการต่อเรือแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการต่อเรือและอุตสาหกรรมอู่เรือของประเทศตลอดจนเป็นการเผยแพร่ธำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติและเกียรติภูมิของข้าราชการลูกจ้างและช่างกรมอู่ทหารเรือนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในบริเวณกรมอู่ทหารเรือมีโบราณสถานที่สำคัญคือโบสถ์วัดวงศมูลวิหาร สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (ก่อน พ.ศ. 2400) และพระประธานพระพุทธรูปปามารวิชัยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ต... 2 Arun Amarin Rd, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700

  อ่านต่อ เส้นทาง