สถานที่แนะนำ/เครือข่าย

 • #สถานที่แนะนำ
 • ร้านโกลเด้น เพลซ

             ร้านโกลเด้น เพลซ เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดฯให้ก่อตั้งบริษัทสุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกสินค้าใน โครงการพระราชดำริที่มีจำนวนมากให้เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพระราชทานนามร้านว่า "โกลเด้น เพลซ" (GOLDEN PLACE) สินค้าเด่นของร้านโกลเด้น เพลซ ได้แก่ นมสด จากโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา, ปลาทับทิมสดจากฟาร์ม, เนื้อสุกรและเนื้อไก่ปลอดภัยจ... 264/18 of the Medical Students’ Dormitory (Building A), Prannok Road, Siriraj Sub-district, Bangkok Noi District in Bangkok. Contact telephone number: 0-2866-8999.The store opens 24 hours-a-day.

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • ร้านภูฟ้า สาขาศิริราช

  ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระดำริตั้งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตของผู้ที่ทรงสนับสนุนช่วยสร้างอาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรม มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อพิมพ์ลายหรือปักภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและแกะสลักไม้ เครื่องเงิน อาหารแปรรูป กาแฟภูฟ้าและมุมกาแฟ อาหาร-ขนมเป็นต้น Phufa shop - Siriraj branch, is located at 264/18 Medical Students’ Dormitory (Building A) Phrannok Road, Siriraj Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok. Contact telephone numbers: 0-2418-3498 and 0-2418-3499. The store opens from 08.30 to 18.30 hrs

  อ่านต่อ เส้นทาง
 • #สถานที่แนะนำ
 • วัดอมรินทรารามวรวิหาร

  วัดอมรินทรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อ วัดบางว้าน้อย เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมากรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอมรินทราราม” ภายในวัดมีงานศิลปกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น วิหารหลวง... Wat Amarinthraram Worawihan, located at 566 Siriraj Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok

  อ่านต่อ เส้นทาง