ข่าวสารและโปรโมชั่นไฮไลท์

กิจกรรม ENT One Fine Day ณ วัดอรุณราชวราราม
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จัดกิจกรรม “ENT One Fine Day” เยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดไทยและฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณฯ หนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ของฝั่งธนบุรี โดยมีวิทยากรจากหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช บรรยายเรื่องราวในอดีตและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อ่านต่อ
บริษัทวอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์บริจาคมอบผลิตภัณฑ์คิวคิว กัมมี่
วันที่ 10 มกราคม 2567 บริษัทวอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์บริจาคมอบผลิตภัณฑ์ คิวคิว กัมมี่  ให้แก่พิพิธภัณท์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 
อ่านต่อ
ต้อนรับผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) และ ประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์(ปนพ.)
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราชต้อนรับคณะผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) และ ประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ (ปนพ.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ พัฒนาการทางการแพทย์ และชุมชนบางกอกน้อย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
อ่านต่อ
กิจกรรมวันดินโลก 2566
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดบรรยายพิเศษเนื่องในกิจกรรมวันดินโลก 2566 "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" โดยมีคุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากร ภายในงานจัดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมอบของที่ระลึก สบู่สารสกัด “ว่านสาวหลง” สมุนไพรมหาเสน่ห์แห่งเขาหินซ้อน หนึ่งใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านสามารถเข้าชมนิ...
อ่านต่อ