บริการประชาชน

คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม

คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาและติดตามผู้ป่วยโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม ได้แก่ โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังบริเวณมือและเท้า โรคหนังแข็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ผิวหนังชนิด Mycosis Fungoides ระยะต้น เป็นต้น โดยมีให้บริการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตบีคลื่นแคบ, รังสีอัลตราไวโอเลตเอหนึ่ง, รังสีอัลตราไวโอเลตเอร่วมกับรับประทานยา psoralen, ฉายแสงอาทิตย์เทียมเฉพาะที่ นอกจากนี้ยังมีให้บริการทดสอบแสงเพื่อการวินิจฉัยโรคผื่นแพ้แสงและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพ้แสง การทดสอบแสงที่มีให้บริการ ได้แก่ phototest, และ photoprovocation test

 

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 42 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 

อาจารย์

ศ. นพ. วิชิต ลีนุตพงษ์ (ที่ปรึกษาคลินิก)

รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์ 

ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา

 

คลินิกนอกเวลาราชการ 

คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียมเปิดบริการนอกเวลาราชการ 17.00 – 20.00 น. ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

 

โรงพยาบาลในต่างจังหวัด ที่มีเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม  

https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/E-book/MapWeb01/

โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ที่มีเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม  

https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/E-book/MapWeb02/

Last update: 04/12/2019 01:24:10

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.