บริการประชาชน

วันลมพิษโลก

ศิริราชห่วงใย...ชวนใส่ใจ "โรคลมพิษ" ครั้งที่ 4

Last update: 10/10/2019 02:50:40

อ่านรายละเอียด


ภาพบรรยากาศ Urticaria day 2018

Last update: 10/10/2019 02:55:15

อ่านรายละเอียด


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเนื่องใน วันลมพิษโลก "Urticaria day 2018"

Last update: 10/10/2019 02:57:54

อ่านรายละเอียด


คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.