บริการประชาชน

คลินิกปานแต่กำเนิด

คลินิกปานแต่กำเนิด

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปานแต่กำเนิดอย่างครบวงจร ทั้งปัญหาทางผิวหนัง และปัญหาระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยทีมแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ตจกุมารแพทย์ ตจศัลยแพทย์ กุมารศัลยแพทย์ รวมทั้งประสานนัดกุมารศัลยแพทย์ จักษุแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม
  • บริการตรวจที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 วันพุธที่ 3 ของเดือน เวล 08.00 – 09.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 04:48:03

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.