บริการประชาชน

คลินิกลมพิษ

คลินิกลมพิษ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผู้ป่วยโรคลมพิษ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด (skin prick test) การส่งตรวจเลือด autologous serum skin test หรือการตรวจอื่นๆ เช่น FricTest®, dermographic tester, TempTest®, delayed pressure urticaria test, photo test, และ vibratory test เป็นต้น โดยทำการอ่านผล วิเคราะห์ผล และรับรองผลโดยตจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และนำข้อมูลมาประกอบการให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม

 

การทดสอบที่ให้บริการ 

  • Autologous serum skin test
  • Skin prick test
  • การทดสอบเกี่ยวกับ Physical urticaria

เวลาปฏิบัติการ : ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 13.00 น. ยกเว้นวันหนุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 47 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ: 02-419-7380 ต่อ 9415

แพทย์:

  1. ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
  2. รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
  3. รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

บุคลากร

  1. นายสำรวย ปิ่นแก้ว
  2. นางสาวปิยะวดี นุชกูล
Last update: 20/08/2018 04:11:44

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.