บริการประชาชน

คลินิกเลเซอร์ผิวหนัง

คลินิกเลเซอร์ผิวหนัง

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ให้คำปรึกษา เพื่อรักษารอยโรค หรือฟื้นฟูปรับปรุงสภาพผิวด้วยวิธีที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัย ทั้งการรักษาด้วยเลเซอร์ การรักษาด้วยเครื่องมือพลังงานรูปแบบอื่นๆ การรักษาด้วยโบทูลินุม ท็อคซิน และการฉีดสารเติมเต็ม
  • บริการตรวจที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. และ
  • 13.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการคลินิกเลเซอร์ผิวหนังนอกเวลาราชการ

  • ทุกวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Last update: 20/08/2018 04:08:40

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.