บริการประชาชน

คลินิกบริการในเวลา

ตารางคณาจารย์ออกตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไป เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

วัน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
ตึก 84 ปี ชั้น 2
จันทร์ อ.พรรณแข, อ.กนกวลัย, อ.รังสิมา, อ.ปภาพิต, อ.สุเพ็ญญา,อ.กัณห์ชลิต, อ.สาโรช อ.วรพงษ์
อังคาร อ.พรรณแข, อ.สุขุม, อ.ศศิมา, อ.เพ็ญวดี, อ.นฤมล พญ.อารยา
พุธ อ.สุมนัส, อ.จรัสศรี, อ.มนัสมน, อ.ดรัลพร, อ.ธัญญา อ.รังสิมา
พฤหัสบดี อ.วรัญญา, อ.ชนิษฎา, อ.ลีนา, อ.จรัสศรี, อ.ปิยะดา อ.ธัญญา
ศุกร์ อ.นฤมล, อ.มนัสมน, อ.ดรัลพร, อ.ธัญญา, อ.กัณฑ์ชลิต อ.ศศิมา
Last update: 20/08/2018 04:06:31

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.