บริการประชาชน

คลินิกภูมิแพ้ผิวหนัง

คลินิกภูมิแพ้ผิวหนัง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆอย่างครบวงจร โดยตจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังให้บริการการรักษาโรคหูดด้วยวิธีการทายากระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ และติดตามปรับการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 47 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-419-7380 ต่อ 9415

Last update: 17/07/2018 02:59:24

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.