บริการประชาชน

ศูนย์โรคภูมิแพ้ผิวหนังศิริราช

 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ผิวหนังศิริราช

 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)  เป็น Atopic Dermatitis Center of Reference and Excellence (ADCARE) ในปี 2020

 

 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ผิวหนังให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆอย่างครบวงจร โดยตจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังให้บริการการรักษาโรคหูดด้วยวิธีการทายากระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ และติดตามปรับการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 47 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-419-7380 ต่อ 9415

แพทย์:

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา

รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

อ.พญ.ชุดา  รุจิธารณวงศ์

บุคลากร

นายสำรวย ปิ่นแก้ว

นางสาวเพียงใจ  ภูกาบ         

นางสาวณัฐชา  จันทร์แจ่มศรี

นางสาวศศิภาส์  นุตวงษ์

Last update: 21/01/2021 04:31:37

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.