บริการประชาชน

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี...

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ที่ตั้งคลินิก ห้องตรวจ 43 ห้อง 400 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ขอบเขตการให้บริการ

งานบริการในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ซึ่งเป็นคลินิกที่มีบริการตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษา การเรียนการสอน และการวิจัย เกี่ยวกับโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในผู้ป่วยชาย ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส โรคหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก โรคเริมที่อวัยวะเพศ โรคหนองใน โรคหนองในเทียม แผลริมอ่อน เชื้อราที่อวัยวะเพศ หรือ หูดข้าวสุก เป็นต้น
  • การตรวจรักษาโรคผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ โรคเอดส์ มีการตรวจดูแลรักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง ซึ่งโรคผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจะประกอบด้วย โรคผิวหนังที่เกี่ยวกับการติดเชื้อและ โรคผิวหนังที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ เช่น โรคผิวหนังอักเสบที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ภาวะผื่นแพ้ยาและผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสที่แสดงออกทางผิวหนัง และกลุ่มโรคมะเร็งทางผิวหนังที่พบได้ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ เช่น Kaposi sarcoma
  • การให้บริการ การปรึกษา ในผู้รับบริการ หรือคู่เพศสัมพันธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการให้คำแนะนำ ในการตรวจคัดกรองโรคอื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี คำให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือด เช่นตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส หรือ เอชไอวี เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม
  • การให้ความเห็น ให้คำปรึกษา และทำการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการคุกคามหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศ ร่วมกับภาควิชานิติเวชวิทยา

การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้

ห้องปฎิบัติการ ด้านแบคทีเรียและไวรัส (ห้อง43) ซึ่งเป็นห้องปฎิบัติการที่ทำหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจและทำการตรวจทางกล้องจุลทรรศ์ ที่ส่งมาตรวจจากคลินิกผู้ป่วยผิวหนังทั่วไปหรือภายนอกคลินิกตามคำขอของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านภาควิชาตจวิทยา มีการให้บริการ

  • การย้อมสี Gram’s stain, Wright’s stain, AFB, Modified AFB
  • การตรวจพิเศษ Dark field microscopy
  • การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสหรือเชื้อวัณโรค
  • การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจ direct immune fluorescence หรือ PCR สำหรับ herpes simplex virus และ varicella zoster virus

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 05:43:28

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.