บริการประชาชน

คลินิกบริการนอกเวลา

ตารางคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2
 
วัน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2
จันทร์ อ.วรัญญา, อ.ลีนา, อ.ดรัลพร อ.ธัญญา
อังคาร อ.ลีนา, อ.ปภาพิต อ.วรพงษ์
พุธ อ.พรรณแข, อ.สุขุม, อ.มนัสมน -
พฤหัสบดี อ.วรัญญา, อ.ชนิษฎา, อ.สุมนัส,อ.เพ็ญวดี อ.ศศิมา
ศุกร์ อ.กนกวลัย, อ.ปภาพิต, อ.มนัสมน, อ.กัณห์ชลิต อ.ธัญญา
เสาร์ อ.ลีนา, อ.เพ็ญวดี, อ.สุขุม, อ.สุมนัส, อ.วรัญญา อ.ศศิมา
อาทิตย์ อ.ปภาพิต, อ.จรัสศรี -

 

 


 

Last update: 05/09/2018 02:27:09

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.