บริการประชาชน

ตารางออกตรวจผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค

ตารางออกตรวจผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค
ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2
(ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการนัดหมายในการเข้าตรวจคลินิกเฉพาะโรค)
หน่วยตรวจโรคผิวหนัง และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช

วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.00 น.
จันทร์

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฉายแสงแดดเทียม
 • คลินิกโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
 • คลินิกผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฝ้า
 • คลินิกโรคเส้นผมและหนังศีรษะ
 • คลินิกทายา DCP

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกความงาม
อังคาร

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฉายแสงแดดเทียม
 • คลินิกโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • คลินิก 407
 • คลินิกหัตถการปลูกถ่ายเส้นผม
 • คลินิกหัตถการเชื้อรา
 • คลินิกผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฟังผลชิ้นเนื้อ

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกความงาม
พุธ

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฉายแสงแดดเทียม
 • คลินิกโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
 • คลินิก 407
 • คลินิกโรคสะเก็ดเงิน
 • คลินิกโรคด่างขาว (วันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
 • คลินิกภูมิแพ้ผิวหนัง

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกปานแต่กำเนิด (วันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
 • คลินิกเลเซอร์ปานแต่กำเนิด (วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน)

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกความงาม
พฤหัสบดี

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฉายแสงแดดเทียม
 • คลินิกโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • คลินิกหัตถการปลูกถ่ายเส้นผม

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกโรคแฮนเซน
 • คลินิกแกรนูโลมา
 • คลินิกออโตอิมมูน
 • คลินิกเชื้อราที่เล็บ

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกความงาม
ศุกร์

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 • คลินิกฉายแสงแดดเทียม
 • คลินิกโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
 • คลินิกหัตถการปลูกถ่ายเส้นผม

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2

 • คลินิกความงาม
Last update: 01/08/2018 10:57:03

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.