กิจกรรม World Cafe จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 -16.00 น.  ห้องประชุม ปาลวัฒน์วิไชย 2 (ห้อง 635) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 จัดกิจกรรม World Cafe เพื่อให้มีการทบทวน ขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรม World Cafe เริ่มโดยการจัดกลุ่มเป็นจำนวน 4-5 คน มีจำนวน 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นในสถานการณ์ที่กลุ่มได้รับ มีเวลาตอบคำถามในสถานการณ์ของตนเอง 20 นาทีแรก  ซึ่งมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาจารย์  เรื่องนักศึกษา และเรื่องอุปกรณ์และสถานที่ หลังจากนั้น  15 นาที ถัดมา จะมีการเปลี่ยนกลุ่ม เพื่อไปเติมเต็มคำตอบของสถานการณ์ที่เจ้าของกลุ่มได้สร้างไว้ โดยจะมีเจ้าของกลุ่มเล่าเรื่องราวของกลุ่ม มีรับฟังการอธิบายของเจ้าของกลุ่มก่อน แล้วจึงค่อยเติมเต็มคำตอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ สรุปความรู้จากกิจกรม World Cafe (40 downloads)  

 

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.