กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

   งานจัดการความรู้ Views : 2,161

รับศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

งานจัดการความรู้ รับศึกษาดูงาน Views : 43

แบบประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM website” และ “การรับรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2565

Views : 1,386

รับดูงานจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 Views : 120