แบบประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM website” และ “การรับรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2566

Views : 27

ประกาศผลรางวัล KM Award เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจำปี 2566

  ประกาศผลรางวัล KM Award เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “KM ใคร ๆ ก็ทำได้” รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน […]