วีดิทัศน์ CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน

สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

วีดิทัศน์ CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ

งานสิทธิประกันสุขภาพ มีพันธกิจหลัก 2 เรื่อง คือ

วีดิทัศน์ CoP กายภาพบำบัดศิริราช

CoP กายภาพบำบัดศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในส่วนของการให้บริการ

วีดิทัศน์ CoP การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วีดิทัศน์ CoP เทคนิคการทำความสะอาด

จุดเริ่มต้นของ CoP เทคนิคการทำความสะอาด

วีดิทัศน์ KM Award 2023 : คุณป้าท่านหนึ่งที่พวกเรารัก

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

วีดิทัศน์ KM Award 2023 : เกษียณอย่างสุขสันต์ ….เมื่อได้แบ่งปันความรู้

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

วีดิทัศน์ KM Award 2023 : คำตอบที่เปลี่ยนไป

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

วีดิทัศน์ KM Award 2023 : ความรู้เก่าไม่หาย ความรู้ใหม่เพิ่มเติม

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

วีดิทัศน์ KM Award 2023 : การส่งบทความไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ใคร ๆ ก็ทำได้

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ